Nieuws

 
     

Als iedereen meedoet, kun je op elkaar rekenen!

Beste partners en ouderen,
 
Wij nodigen u van harte uit voor onze digitale Brede-Netwerk-Bijeenkomst op maandagmiddag 28 maart aanstaande van 13.30 uur tot 15.00 uur
 
De bijeenkomst is voor professionals en ouderen. 
 
Dit keer staat de bijeenkomst in het teken van het samenwerken in NUZO.
De partners en ouderen gaan graag in gesprek met u over de thema’s waaraan we de komende twee jaar werken.
En vragen u hieraan mee te doen en bij te dragen.  
 
Vier thema's:
  1. Wonen, publieke ruimte en mobiliteit;
  2. Gezondheid en ouder worden, preventie;
  3. Welzijn en waarde;
  4. Participatie en communicatie.
En natuurlijk heeft u de gelegenheid om van gedachten te wisselen en kennis en goede voorbeelden te delen. 
 
Aanmelden:
 
Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst?

Dat kan vóór 21 maart 2022 bij het NUZO secretariaat.

Per e-mail secretariaatNUZO@umcutrecht.nl of per telefoon 06-3111 8705 (op maandagochtend, dinsdag en donderdag bereikbaar). 
 
Geef hierbij uw naam en e-mailadres door en, indien van toepassing, de organisatie waarvoor u werkt.  
 
Half maart ontvangt u het programma met daarin de link om deel te nemen aan de online sessie.
We gebruiken daarbij de techniek van Microsoft Teams. 
 
Wij vragen u vriendelijk deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw organisatie/netwerk.

We hopen u allen op 28 maart a.s. te verwelkomen!
 
Met vriendelijke groet, mede namens Martijn Wiesenekker, lid RvB Diakonessenhuis en voorzitter NUZO-regiegroep,

Copyright 2021 Julius Centrum