Beeldbellen en contact tijdens corona

In dit adviesrapport reageert de Raad van Ouderen op de adviesvraag van het ministerie van VWS: ‘Welke initiatieven die in tijden van corona ontstaan zijn, moeten naar de mening van de Raad behouden blijven?’

Thuiswonende ouderen hebben behoefte aan contact om vereenzaming tegen te gaan. Initiatieven zoals belcirkels kunnen hiervoor ondersteuning bieden.

Tegen relatief lage kosten kun je initiatieven zoals belcirkels breder inzetten. De Raad van Ouderen adviseert de minister om deze initiatieven breder te promoten.

Creëer een centrale plek waar mensen voor vragen en advies over beeldbellen en andere contactmogelijkheden terecht kunnen. Denk hierbij ook aan ondersteuning voor lokale initiatieven.