Betrekken van ouderen

In de wereld waarin stelsels en beleid worden ontworpen is onvoldoende oog voor het perspectief van ouderen. Soms wordt dit perspectief op papier en in het systeem benoemd, maar in de dagelijkse praktijk wordt de inbreng van ouderen vaak vergeten.

Die participatie zou een automatisme moeten zijn. Het gevolg van het ontbreken van participatie kan zijn dat het ‘goed en plezierig ouder worden’ en ‘het kunnen blijven meedoen in de samenleving’ – waarden die aan de basis liggen van het Pact voor de ouderenzorg – worden belemmerd. Daarom dit ongevraagd advies aan de minister.

Bekijk het advies over betrekken van ouderen.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-XvQUXnoTk