Zelfstandig wonen met passende zorg

De Raad van Ouderen (RvO) heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen. Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.

De Raad van Ouderen (RvO) heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de
ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen. Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.

Bekijk het advies ‘Langer zelfstandig wonen met passende zorg’ en de toelichting (zie Downloads)