Leden van de Ouderendelegatie hebben het afgelopen jaar op verschillende momenten meegedacht over de invulling van het Integraal Zorgakkoord voor de regio Utrecht. Ouderen worden in dit soort beleidsplannen vaak nog neergezet als ‘ziek, zwak en misselijk’. Het is daarom belangrijk dat niet over de hoofden van ouderen heen wordt gedacht, maar dat ouderen zelf meedenken over onderwerpen als het langer zelfstandig thuis wonen en betere samenwerking tussen de medische zorg en het welzijnswerk. We merken dat de beleidsmakers goed naar ons luisteren en we worden regelmatig gevraagd om onze visie te geven bij de verdere uitwerking van deze plannen.

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden