Het doel van dit onderzoek/project is: het voorkomen van onnodig SEH (spoedeisende hulp) bezoek van thuiswonende ouderen met een kwetsbare gezondheid. Uiteindelijk moet dat leiden tot 5-10 % minder acute ziekenhuisopnames onder ouderen met een kwetsbare gezondheid.

De focus ligt daarbij op

Vanuit het NUZO brengen we vooral in wat voor ouderen belangrijk is. Bijvoorbeeld het belang van goede bejegening en communicatie, eenvoudig te gebruiken digitale middelen, rekening houden met ouderen die daar niet mee om kunnen gaan en dergelijke.

Betrokken leden NUZO Ouderendelegatie: Elisabeth Vreede – Chabot en Jita Hoogerduijn

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden