Verzilver uw gemeente

Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2022

Dé oudere bestaat niet. Binnen de categorie ouderen is sprake van een enorme diversiteit. Aan de ene kant staan vitale, geëmancipeerde ouderen met een sterk sociaal netwerk, met een goed inkomen en een royale woning; zij kunnen heel goed invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid en regie. Aan de andere kant staan ouderen die het veel minder goed hebben wat betreft gezondheid, gezondheidsvaardigheden, sociaal netwerk, huisvesting en inkomen; kortom ouderen met een lage Sociaal Economische Status (SES) waaronder veel migrantenouderen zoals uit onderzoek blijkt. Dat betekent dat het beleid van de gemeente rekening moet houden met de diversiteit binnen de groep ouderen.

Het percentage ouderen in onze samenleving zal de komende jaren nog flink toenemen naar 25 % in 2040. Daarmee zal ook de vraag naar zorg stijgen. Noodzakelijk zijn goede en betaalbare maatregelen die aansluiten bij het perspectief en de mogelijkheden van de oudere zelf.