In september 2022 bood De Raad van Ouderen minister Helder een eerste reactie op het programma ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ aan. De Raad van Ouderen is ingegaan op …

Op 15 februari is het advies Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving van de Raad van Ouderen aangeboden aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny …

Advies Mantelzorgondersteuning Raad van Ouderen

Mantelzorgers maken zich enorm druk over hun toekomst. Krijgen zij, met de komende vergrijzing, zelf nog wel de zorg die nodig is? Is dat nog …

De Raad van Ouderen (RvO) heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen. Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan

Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook overheden, maatschappelijke organisaties, private

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen. Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes

Op 14 december 2021 werd het nieuwste advies ‘Thuis in de Wijk, nu en straks!’ van de Raad van Ouderen aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie van VWS.

In

De Raad van Ouderen (RvO) pleit voor één landelijke website over verpleeghuizen. Op deze site moet goed gestructureerde informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen in Nederland beschikbaar zijn.

Veel ouderen kunnen de technologische ontwikkelingen in de zorg niet bijbenen. Dit zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De

De Raad van Ouderen (RvO) heeft van de Minister van VWS de opdracht gekregen om naast de gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit te brengen die voor ouderen van belang