Nog vóór de partijprogramma’s geschreven werden heeft de werkgroep ”Verzilver uw provincie” deelnemende politieke partijen in de provincie Utrecht benaderd met een brief waarin het belang van samenhangend beleid voor …

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen organiseert samen met huisartsen en ouderen bijeenkomsten over dit thema. Aanleiding voor deze bijeenkomsten is dat ouderen aangeven dat zij onvoldoende ruimte ervaren om …

Heeft u ook wel eens behoefte om met iemand te praten?

De huisarts kan u met veel dingen helpen. Niet alleen als u pijn heeft of ziek bent, maar ook …

Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2022

Dé oudere bestaat niet. Binnen de categorie ouderen is sprake van een enorme diversiteit. Aan de ene kant staan vitale, geëmancipeerde ouderen met een …