Co-Creatie

NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van wonen/zorg/welzijn en werkt daarnaast met een bredere vertegenwoordiging van ouderen via het Ouderenpanel: een groep van 60 ouderen uit de brede regio Utrecht. NUZO werkt graag mee aan onderzoek en projecten met impact voor ouderen en aansluiting op de NUZO-thema’s.

Samenwerking met NUZO

NUZO geeft senior participatie vorm via onderzoek en projecten waardoor gewerkt wordt aan kennisontwikkeling, uitwisseling en zichtbaarheid in bijvoorbeeld publicaties of tools. Samenwerking met het NUZO kan van grote waarde zijn voor het onderzoek of project, de verspreiding van de resultaten en de ontwikkeling van eventuele implementatievormen. NUZO’s infrastructuur faciliteert onderzoekers/projectleiders/beleidsmakers effectief stappen te kunnen zetten in seniorparticipatie. Samenwerking met het NUZO betekent een duurzame inzet van senioren met ruime ervaring in onderzoek, onderwijs en andere (implementatie) projecten. Om deze manier van werken te borgen vraagt het NUZO, naast een vergoeding voor de leden om een bijdrage voor NUZO’s infrastructuur.

Samenwerken? Kijk hier voor de mogelijkheden

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden