Partners

In het netwerk werken wij samen met Utrechtse en Gelderse ouderen en partners die betrokken zijn bij welzijn, zorg en wonen voor ouderen.

Onder meer ouderen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen- en apothekers, opleidingen en gemeenten werken nauw samen in het netwerk waarbij ze specifiek zoeken naar oplossingen.

Interesse?