Over ons

Achtergrond

NUZO is in 2008 opgericht vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) met als taak om in de eigen regio de inzichten uit het NPO-programma te delen en te verspreiden, meer informatie.

NUZO is gevestigd in het Julius Centrum in Universitair Medisch Centrum Utrecht. De aan de acht academisch medische centra gekoppelde Nederlandse ouderennetwerken hebben zich inmiddels verder ontwikkeld, ieder netwerk legt andere accenten, kijk hier voor een overzicht.

Structuur NUZO

Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) is een senior burgerparticipatieplatform dat zich inzet voor senioren in de brede regio Utrecht. NUZO bestaat uit:

Ouderendelegatie (twaalf senioren waarvan twee verbonden aan de Raad van Ouderen), Regiegroep (vijf bestuurders zorg/welzijn/gemeente), Ouderenpanel (klankbordgroep 90 senioren) en is versterkt met Prof. dr. Astrid Janssens, hoogleraar Patiënt en Publieke Participatie. De koppeling ouderen-bestuurders faciliteert uitwisseling en samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

Wat doet NUZO

NUZO zet zich in voor impact voor senioren op de gebieden wonen/zorg/welzijn. Zij doet dat via participatie in onderzoek en projecten die aansluiten op de NUZO-thema’s:

  • Wonen/mobiliteit/publieke ruimte
  • Gezondheid & preventie
  • Welzijn & waarde
  • Communicatie & burgerparticipatie

NUZO zet haar uitgebreide netwerk gericht in om senioren continu in contact te brengen met partijen, disciplines en organisaties. Participatie van senioren met impact op de gebieden wonen/zorg/welzijn is het doel. NUZO faciliteert verbindingen tussen bottom up en top down en zet zich in voor vergaande participatie. Dat betekent dat NUZO graag in een vroeg stadium meedenkt over onderzoek/onderwijs/projecten zodat er co-creatie tussen senioren en organisaties ontstaat.

De strategie van NUZO 2024-2028 vind je hier.

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden