Ouderenpanel

Het Ouderenpanel van NUZO heeft een klankbordfunctie, het bestaat uit senioren uit de brede regio Utrecht. Op dit moment bestaat het Ouderenpanel uit negentig leden. Het panel wordt een aantal keer per jaar uitgenodigd om mee te denken en deel te nemen aan onderzoek middels vragenlijsten en/of online of fysieke bijeenkomsten. Soms wordt een uitvraag gedaan aan de panels van alle acht Nederlandse netwerken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een advies dat wordt geschreven door de Raad van Ouderen. Uw stem telt en wordt dan ook echt meegenomen in de adviezen die de Raad van Ouderen gevraagd en ongevraagd aan het ministerie van VWS aanbiedt.

Om de brede regio Utrecht goed te vertegenwoordigen zijn wij op zoek naar uitbreiding. Wanneer wij u vragen om mee te denken is deelname altijd vrijblijvend, soms wordt door partners ook een vergoeding aangeboden voor het meedenken. Bent u iemand die het belangrijk en leuk vindt om uw stem te laten horen? Wanneer u lid wordt van het Ouderenpanel dan wordt u automatisch uitgenodigd voor de brede netwerkbijeenkomsten die NUZO jaarlijks organiseert.

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden