Regiegroep

De Regiegroep van het NUZO overlegt met de leden van de Ouderendelegatie die zitting hebben in de Raad van Ouderen en met de voorzitter van de Ouderendelegatie. Zij komen vier keer per jaar samen, daarnaast zijn leden van de Regiegroep present bij brede netwerkbijeenkomsten die vier keer per jaar georganiseerd worden.

De Regiegroep bestaat uit:

  • Martijn Beek, wethouder Veenendaal, lid Dagelijks Bestuur GGD regio Utrecht;
  • Vivian Broex, lid Raad van Bestuur, Diakonessenhuis;
  • Martin den Hartog, voorzitter Raad van Bestuur, AxionContinu;
  • Mark van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur, Careyn;
  • Irene Witjens, directeur, U-Centraal;
  • Anja Diepstraten, voorzitter Ouderendelegatie;
  • Jita Hoogerduijn, lid Ouderendelegatie NUZO en lid Raad van Ouderen;
  • Elisabeth Vreede-Chabot, lid Ouderendelegatie NUZO en lid Raad van Ouderen

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden