Ouderen

NUZO Ouderen voorbereid de toekomst tegemoet!’

De Ouderendelegatie wil in zijn brede samenstelling een voortdurende inspiratiebron zijn voor de netwerkpartners, de aanbieders van zorg en professionals die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen in de regio.

De Ouderendelegatie haalt hiertoe de vragen van ouderen en hun mantelzorgers op en vertaalt deze naar maatschappelijke antwoorden.

Om dit te bereiken gaat de Ouderendelegatie in 2015/2016 aan de slag met:

  • Borging en implementatie van en voorlichting over de resultaten van de uitgevoerde projecten en best practices
  • Stimuleren en aanjagen van nieuwe ontwikkelingen en projecten.
  • Uitbouwen van de expertise met het Ouderenpanel

De Ouderendelegatie ziet de volgende stippen op de horizon na 2017:

  • Het Ouderenpanel wordt volop geraadpleegd en de uitkomsten worden door de netwerkpartners benut in adviezen en oplossingen voor vraagstukken.
  • Discipline overschrijdende vraagstukken worden aangedragen bij netwerkpartners en Ouderendelegatie
  • De Ouderendelegatie is gelegitimeerd gesprekspartner voor de netwerkpartners en ouderen.
Aanmelden ouderen panel