Regiegroep

Taken (koersdocument d.d. 3 juni 2021).

De regiegroep draagt zorg voor:

 • Uitwisseling informatie NUZO-partners en ouderen, en andere betrokkenen;
 • Meer jarenplan 2022-2023 en begroting;
 • Concrete opdracht en vaststellen werkplan voor de themagroepen met betrekking tot:
 • Zoeken en benoemen trekkers themagroepen;
  000
 • Bewaken voortgang binnen – en samenhang tussen de themagroepen;
  000
 • Monitoring cyclisch werken en kan themagroepen hierop bevragen en aanspreken, in verbinding brengen (‘matchmaking’) met andere relevante partijen.
  000
 • De regiegroep bewaakt de balans tussen ‘halen en brengen’ en actieve deelname door deelnemende partijen. Invulling themagroep door regiegroep; eventueel sturing themagroep – sturing eventueel extern.
 • De regiegroep bewaakt de balans tussen ‘halen en brengen’ en actieve deelname door deelnemende partijen. Invulling themagroep door regiegroep; eventueel sturing themagroep – sturing eventueel extern.
  000
 • Jaarlijkse evaluatie samenwerking in de regiegroep en van het netwerk breed.
 • Opstellen jaarverslag/planrealisatie met financiële verantwoording.
 • Aanjagen en bijeenbrengen van partners en ouderen, onder meer door middel van: halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten, waardoor informeren, inspireren en interactie de themagroepen elkaar informeren over voortgang en ontwikkelingen en waar nieuwe ontwikkelingen die voor het NUZO relevant zijn besproken kunnen worden.
De partners en ouderen in de regiegroep
 • Stimuleren de partners en ouderen in de netwerksamenwerking en jagen aan;
 • Prioriteren de thema’s en formuleren de opdracht voor de start van de themagroepen;
 • Houden partners en ouderen in het netwerk betrokken door hen in verbinding/bijeen te brengen;
 • Zorgen voor matchmaking met andere relevante partijen;
 • Bewaken de balans tussen ‘halen en brengen’ door partners en ouderen;
 • Scheppen voorwaarden voor verspreiding en implementatie van concreet behaalde resultaten/werkwijzen/tool kits uit de themagroepen;
 • Zorgen voor bestuurlijke borging van de netwerksamenwerking;
 • Zorgen voor financiële borging van de netwerkactiviteiten.
Samenstelling
 • Maximaal 9 leden
 • Bestuurlijke afvaardiging partners ziekenhuizen, V&VT sector, welzijn, gemeenten, huisartsen en wetenschap.
 • Afvaardiging ouderendelegatie met twee leden.
Werkwijze
 • Wordt geleid door de voorzitter, afkomstig uit de partners;
 • Ouderen en partners zijn beiden vertegenwoordigd, werken nauw samen, in de regiegroep;
 • Ouderen en partners verdelen hun inzet t.a.v.de vier thema’s.
Samenwerken met NUZO?