Themagroepen

In de themagroep werken leden van de ouderendelegatie en van de regiegroep samen.

Zo nodig kunnen experts van buiten worden geraadpleegd. De volgende themagroepen hebben we vastgesteld.

 • Wonen, mobiliteit en de publieke ruimte
 • Gezondheid en preventie
 • Welzijn en respect
 • Communicatie en burgerparticipatie
Taken

De themagroep draagt zorg voor:

 • Het uitwerken van de opdracht, ontvangen van de regiegroep, van een aantal vragen naar concreet smart beschreven en te behalen resultaten.
 • Het opstellen van een 2 jaren themawerkplan.
 • Agenda per bijeenkomst.
 • Verantwoording aan regiegroep over behaalde resultaten en knelpunten en hoe dit op te lossen. En welke betrokkenheid en input van andere netwerkpartners hierbij nodig is en hoe deze gerealiseerd wordt.
 • Het signaleren van trends/ontwikkelingen binnen het thema en deze terugkoppelen aan de regiegroep.
 • Presenteren van de voortgang op dit thema, 1 x per jaar in de ouderendelegatie.
 • Update behaalde resultaten aan het netwerk breed tijdens brede netwerkbijeenkomsten, 2 x per jaar.
Rol

De partners en ouderen in de themagroep:

 • Zorgen voor het inhoudelijk uitwerken van het thema, prioriteert, stelt doelen en concretiseert.
 • Brengen en halen kennis en expertise op het thema.
 • De inzet van partners en ouderen is in evenwicht. Zij kunnen informatie halen maar ook actief zoeken en brengen.
 • Delen/ verspreiden de behaalde concrete resultaten werkwijzen/tool kits binnen het netwerk.
Samenstelling
 • Twee trekkers: betrokken partner en oudere. Grootte min. zes max. tien leden themagroep.
 • Minimaal neemt een partner deel aan 1 themagroep. Per thema is er een kerngroep binnen de themagroep.
 • De leden van de Ouderendelegatie verdelen zich over de vier themagroepen.
 • De themagroep is evenwichtig samengesteld uit een afvaardiging die nodig is voor het behalen van concrete resultaten op dit thema.
 • Partners uit wetenschap.
 • Waar nodig worden flexibel externe partners aangehaakt op onderwerp waar specifiek expertise nodig is.
 • Goede dekking van stad en provincie.
Werkwijze
 • Start themagroep bestaat uit twee ronden:
 • Ronde 1: uitwerken en concretiseren van het inhoudelijk thema door themaplan op hoofdlijnen.
  New
 • Ronde 2: halen en brengen gesprek waarin partners definitief beslissen mee te doen.
  New
 • Cyclisch en projectmatig a.d.h.v. themaplan waarin naar concrete resultaten/ producten/werkwijzen /deliverables wordt toegewerkt.
 • Stramien voor het uitwerken van de vastgestelde vragen:
 • Inleidend deel met daarin de noodzaak, de urgentie van het onderwerp en wat al bekend is.
  New
 • Probleemstelling, doelstelling.
  New
 • De visie van de themagroep t.a.v. het thema,
  New
 • Uitgewerkt in te ondernemen stappen en acties. In tijd en in inzet, evenals betrokkenheid en bijdragen van de partners zo concreet mogelijk gemaakt.
  New
Frequentie
 • Looptijd van max. twee jaar.
 • Iedere acht weken max.1,5 uur. De themagroep stelt zelf definitieve frequentie vast om concrete resultaten te behalen.