Proeftuin acute ouderenzorg Universitair Medisch Centrum Utrecht

Het doel van dit onderzoek/project is: het voorkomen van onnodig SEH (spoedeisende hulp) bezoek van thuiswonende ouderen met een kwetsbare gezondheid. Uiteindelijk moet dat leiden tot 5-10 % minder acute ziekenhuisopnames onder ouderen met een kwetsbare gezondheid.

De focus ligt daarbij op

  • Inzetten van (slimme)technologie), apps, sensoren etc
  • Betere samenwerking tussen professionals
  • Gegevensuitwisseling en ketencommunicatie georganiseerd rondom de patiënt om doelen te evalueren

Vanuit het NUZO brengen we vooral in wat voor ouderen belangrijk is. Bijvoorbeeld het belang van goede bejegening en communicatie, eenvoudig te gebruiken digitale middelen, rekening houden met ouderen die daar niet mee om kunnen gaan en dergelijke.

Betrokken leden NUZO Ouderendelegatie: Elisabeth Vreede – Chabot en Jita Hoogerduijn

Elisabeth Vreede-Chabot
Lid Ouderendelegatie
IZA overleg regio Midden Nederland

Leden van de Ouderendelegatie hebben het afgelopen jaar op verschillende momenten meegedacht over de invulling van het Integraal Zorgakkoord voor de regio Utrecht. Ouderen worden in dit soort beleidsplannen vaak nog neergezet als ‘ziek, zwak en misselijk’. Het is daarom belangrijk dat niet over de hoofden van ouderen heen wordt gedacht, maar dat ouderen zelf meedenken over onderwerpen als het langer zelfstandig thuis wonen en betere samenwerking tussen de medische zorg en het welzijnswerk. We merken dat de beleidsmakers goed naar ons luisteren en we worden regelmatig gevraagd om onze visie te geven bij de verdere uitwerking van deze plannen.

Peter Selten
Lid Ouderendelegatie
Sterker Staan Eemland GGD-regio Utrecht

Het doel van dit project is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voldoende bewegen, voorkomen van vallen, maar ook goede voeding zijn belangrijke bouwstenen.

Het programma bestaat uit een aantal tests om het valrisico in te schatten, gevolgd door advies op maat en zo nodig training voor balans, conditie en zelfvertrouwen.

Vanuit het NUZO denken we vooral mee bij vragen rondom de communicatie. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat het onderwerp positief wordt gebracht, dat er heldere aanmeldingsprocedures zijn, dat er geen kosten zijn en dat rekening wordt gehouden met mensen die niet digitaal vaardig zijn.

Jita Hoogerduin
Lid Ouderendelegatie

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden