Is alles besproken voor nu, zo en later?

Heeft u ook wel eens behoefte om met iemand te praten?

De huisarts kan u met veel dingen helpen. Niet alleen als u pijn heeft of ziek bent, maar ook met andere zaken. Zaken die belangrijk zijn om zo prettig mogelijk te kunnen leven. De huisarts kan u pas goed helpen als u kunt vertellen waar u last van heeft en wat belangrijk voor u is.

Ook andere hulpverleners (een wijkverpleegkundige, iemand van het wijkteam of uw ouderenorganisatie, een maatschappelijk werker) kunnen u bijstaan als ze weten wat minder goed gaat en wat belangrijk voor u is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor uw geestelijke verzorger.

Uw familie, vrienden en kennissen kunnen natuurlijk ook iets betekenen als u zich zorgen maakt. Daarvoor is het wel nodig dat u er met hen over praat. Dan wordt het mogelijk om elkaar te helpen. En u kunt leren van de oplossingen die anderen hebben gevonden.

Producten
Contact
Secretariaat NUZO