Meedoen
Samen optrekken voor betere zorg, welzijn en wonen voor ouderen
NUZO betekent ‘Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen’. In dit regionale netwerk werken ouderen samen met organisaties aan betere zorg, welzijn en wonen voor ouderen. Hier leest u over onze doelen en werkwijze en hoe u kunt bijdragen.
Organisaties en ouderen bij elkaar brengen

In het ouderennetwerk NUZO werken wij samen met Utrechtse en Gelderse instanties en deskundigen die betrokken zijn bij zorg, welzijn en wonen voor ouderen.

Onder meer ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen- en apothekersorganisaties, opleidingen en gemeenten zijn bij ons netwerk aangesloten als partners.

Met hen organiseren we bijeenkomsten waar zij de leden van ons Ouderenpanel en onze Ouderendelegatie ontmoeten en kennis en ervaringen delen. Zo wordt duidelijk wat er leeft en speelt bij ouderen. De partners kunnen hun plannen bij hun doelgroep toetsen. Anderzijds hebben ouderen invloed en dragen actief bij aan betere ouderenzorg, -welzijn en wonen.

Eén van de resultaten van deze werkwijze is het verbinden van zorg en welzijn door middel van proactieve integrale ouderenzorg in de wijk. Ook werken de partners aan een soepele en zo warm mogelijke overgang van ouderen naar huis na opname in het ziekenhuis en vice versa. Samen met de ouderen hebben de partners een aantal folders ontwikkeld over mondzorg, medicijngebruik en de voorbereiding op het ouder worden en de vierde levensfase.

NUZO is actief in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland.

Ouderendelegatie

NUZO werkt samen mét ouderen. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. De ouderen zijn vertegenwoordigd in de Ouderendelegatie en het Ouderenpanel. De Ouderendelegatie heeft regelmatig contact met het Ouderenpanel over alles wat er leeft bij de achterban.

De Ouderendelegatie toetst de plannen en activiteiten van onze partners, adviseert hen en geeft bekendheid aan de projectresultaten. Ook hebben zij contact met lokale, regionale en landelijke organisaties en ouderennetwerken.

Wilt u meedoen en partner worden?
  • Heeft u een projectidee dat u bij ons wilt toetsen op het ouderenperspectief?
  • Wilt u uw project versterken door samen te werken met de partners in ons netwerk?
  • Wilt u bij netwerkbijeenkomsten kennis en ervaring delen met ouderen en andere partners?
Ik doe mee!