Ondersteuning
Coördinatie

De Ouderendelegatie, Regiegroep en de themagroepen ontvangen inhoudelijke en procesmatige coördinatie en ondersteuning van de netwerkcoördinator, gericht op het ophalen van de stem van ouderen en de matchmaking tussen ouderen en partners.

De coördinatie omvat ook de samenwerking met collega netwerken op stedelijk niveau, regionaal, provinciaal en landelijk, evenals het contact onderhouden met VWS. Deze ondersteuning is bij het UMC Utrecht, Julius Centrum, Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, afdeling Bioethics and Health Humanities belegd. De coördinator stuurt het NUZO secretariaat aan.

Secretariaat

De administratieve, secretariële en communicatie ondersteuning van de Ouderendelegatie, de Regiegroep en de themagroepen wordt geleverd door het secretariaat. Deze ondersteuning is bij het UMC Utrecht, Julius Centrum, Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, afdeling Bioethics and Health Humanities .

Financiën

De NUZO partners stellen jaarlijks financiële middelen beschikbaar voor de samenwerking. Ook leveren partners in kind aan NUZO activiteiten door middel van bijvoorbeeld vergaderruimten, projectleiders, en communicatiekanalen.

In het kader van landelijke samenwerking met zeven collega ouderen netwerken en de Raad van Ouderen ontvangt NUZO financiële middelen ten behoeve van adviezen van de Raad van Ouderen aan de minister van VWS. Dit betreft het ophalen van input bij ouderen regionaal en implementatie van de adviezen regionaal.