NUZO Ouderendelegatie
Taken
 • Het agenderen van de thema’s waar de themagroepen 1-2 jaar aan werken;
 • Het werken op projectbasis in de werkgroepen binnen de ouderendelegatie;
 • Twee ouderen die deel nemen in de regiegroep, waaronder de voorzitter;
 • Twee ouderen die deelnemen in een themagroep;
 • Gevraagd en ongevraagd advies en input geven aan netwerkpartners;
 • Het bevragen van het NUZO Ouderenpanel, min.1 x per jaar;
 • Afvaardiging van twee ouderen voor de landelijke Raad van Ouderen van VWS.
Rol

Partners en ouderen in het netwerk stimuleren, inspireren, beïnvloeden elkaar vanuit het ouderenperspectief. We doen dat o.a. door goede voorbeelden en ontwikkelingen in het netwerk en in de samenleving met elkaar te delen, te verspreiden en te implementeren.

De ouderen in de ouderendelegatie:

 • Vertegenwoordigen het brede ouderenperspectief;
 • Hebben de wil en de mogelijkheid om met hun achterban/netwerk contact op te nemen/te houden en dragen hiermee bij aan toetsing en legitimatie;
 • Werken samen met de partners en ouderen in de regio waarbij ze gericht zoeken naar oplossingen;
 • Dragen bij aan de matchmaking tussen partners en ouderen in de regio o.a. in regiegroep en themagroepen.

Samenstelling

 • Minimaal tien leden met een verschillende achtergrond en ieder hun eigen netwerk al dan niet georganiseerd.

Werkwijze

 • Wordt geleid door de voorzitter;
 • De ouderen werken in tweetallen: t.b.v. sparren en elkaar vervangen indien nodig;

Frequentie

 • De leden van de ouderendelegatie komen minimaal 6 keer per jaar bijeen in de OD vergadering, max. 2 uur per vergadering.
Aanmelden ouderen panel