Conferentie 13 juni: Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Door: Jita Hoogerduijn lid van de NUZO Ouderendelegatie

Verschillende leden van de Ouderendelegatie van het NUZO waren aanwezig op het jaarlijks terugkerend congres over de positie van ouderen in onze samenleving en de ontwikkelingen in de zorg.

Meer dan 1200 senioren, professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers en vrijwilligers waren samen gekomen op 13 juni.

Het doel was het delen van ervaringen, van inspirerende voorbeelden over nieuwe ontwikkelingen en creatieve oplossingen voor de problemen die we ook nu al in de maatschappij en in de zorg ervaren. De voorzitter van de dag, emeritus hoogleraar Pauline Meurs, gaf al meteen het goede voorbeeld door te laten zien dat ouder worden en actief en betrokken blijven goed samen kunnen gaan.

De dag stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen. Ouderen zullen langer thuis moeten blijven wonen. Het aantal 70 plussers zal blijven stijgen terwijl het aantal zorgverleners juist minder wordt. In het plenaire gedeelte hoorden we vooral een oproep om meer samen te werken, zowel tussen de generaties als tussen de verschillende partijen in de zorg. Maar ook de roep om het gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe ideeën over anders, (samen) wonen te omarmen.

Namens de Raad van Ouderen gaf Elisabeth van Oostrum, en lid Ouderendelegatie NUZO een korte pitch:

Onze Raad vraagt dringend aandacht voor een specifieke groep: ouderen zonder kinderen, alleenstaand of stellen. Deze groep groeit explosief: Alleenstaande ouderen zijn in 2030 de grootste groep, rond de 1 miljoen mensen. Allemaal mensen waarbij de prins of prinses op het witte paard is overleden, vertrokken, nooit is aangekomen, niet welkom was…. of toch wel wat tegenviel….

Denk ook aan alle ouderen met een partner, met of zonder een latrelatie, maar zonder kinderen. Zij ontberen allemaal die ‘’natuurlijke mantelzorger’’ en moeten zelf hun sociaal vangnet organiseren. Hoe regel je wie er meedenkt over medische verzorging, wie zorgt voor je als je handelingsonbekwaam wordt, met wie heb je de mooie gesprekken als je ouder wordt? Hoe vraag je hulp van buren of vrienden als dat nodig is?

In de middag werd in drie rondes vol met werksessies het thema van de dag “Pionieren met de levensfase” nader uitgewerkt. We konden kiezen uit sessies over dementievriendelijk wonen, over het belang van kunst voor ouderen, over speciale programma’s voor migranten, nieuwe woonvormen, gezond ouder worden, technologie in de thuiszorg en nog veel meer inspirerende onderwerpen.

Ook de Raad voor Ouderen presenteerde drie bijeenkomsten: over het belang van het centraal stellen van de zorgvrager én de mantelzorger, gegeven door Elisabeth van Oostrum over de vragen die van mensen die op de drempel staan om langdurige zorg (verpleeghuiszorg) te krijgen maar op de wachtlijst staan, en over betaald en onbetaald werken na je pensioen en de maatschappelijke bijdrage van ouderen.

Op de dag werd ook het adviesZorgen om de ouderenzorg, Ouderen op de drempel van de langdurige zorg’ aangeboden aan Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg.

Op dit moment wachten al tienduizenden mensen op een plaats in een verpleeghuis. Het gaat vaak om schrijnende situaties. De Raad van Ouderen adviseert daarom om het aantal verpleeghuisplaatsen zo snel mogelijk uit te breiden. Niet voor iedere oudere is 24-uurs zorg thuis een goede mogelijkheid, daarom zijn extra verpleeghuisplaatsen hard nodig. Een belangrijk advies is om de huisartsenpraktijk te versterken met geriatrische en sociale expertise. Ouderen doen vaak een beroep op de huisarts. Maak extra tijd en middelen vrij te maken voor huisartsen, zodat zij hun taken waar kunnen maken.

Deze hele dag stond in het teken van de toekomst van onze samenleving waarin ouderen een belangrijke plaats innemen en een grote bijdrage kunnen leveren aan allerlei belangrijke ontwikkelingen. Het was een inspirerende en  motiverende bijeenkomst.