Peter Selten, lid van de Ouderendelegatie stelt zich voor

Peter Selten, is lid van de NUZO Ouderendelegatie vanaf 2023.

Ik ben Peter Selten en tot een jaar of drie geleden heb ik als docent gewerkt bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ik woon met mijn gezin sinds het midden van de jaren tachtig in Nieuwegein. De kinderen zijn intussen het huis uit.

Toen ik een aantal jaar geleden mijn pensioenleeftijd zag aankomen, ben ik bewust de overgang van een voltijdse werkweek naar niet-meer-werken gaan plannen. Ik ben in een paar stappen in deeltijd gaan werken en zocht naar andere activiteiten, waarin ik mijn interesses en energie kwijt zou kunnen.

Die vond ik o.a.in het voorzitterschap van de Adviesraad Sociaal Domein van mijn gemeente. Samen met 15 andere inwoners van Nieuwegein adviseren we de wethouders over een heel breed scala aan onderwerpen: de uitvoering van de Wmo, jeugdhulp, armoede, gezondheid, noem maar op. Om dat goed te kunnen doen praten we ook veel met inwoners die hiermee te maken hebben.

 

Eén van de hot topics voor ons is het beleid dat erop gericht is dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat speelt in Nieuwegein, maar natuurlijk ook op andere plaatsen.

En zo kwam ik op een regionale bijeenkomst over dat onderwerp in contact met twee leden van de ouderendelegatie van het NUZO. Van het één kwam het ander en kwam de uitnodiging om lid te worden.

Ik ben daarop ingegaan omdat ik het belangrijk vind dat de stem van ouderen gehoord wordt. Er wordt veel over ouderen gesproken en er wordt heel veel beleid gemaakt wat voor ouderen consequenties heeft. Te vaak wordt er daarbij voor ouderen gedacht, zonder dat men daadwerkelijk aan ouderen vraagt of zij dat ook willen en nodig hebben.

Net als in de adviesraad wil ik dus graag inwoners een stem geven. En ik vind het voor mezelf een fijne manier om actief te blijven in de samenleving.