Terugblik: op weg naar seniorvriendelijke gemeenten

Op weg naar seniorvriendelijke gemeenten

Een impressie van de Brede netwerkbijeenkomst van het NUZO in samenspraak met de VNG Utrecht, 6 april 2023

In ons land moeten ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Ouderen blijven ook langer in de eigen woning wonen, ook als de gezondheidssituatie begint te verslechteren. Dit is trouwens wat veruit de meeste ouderen willen, en dat komt mooi uit. De staat maakt hier dan ook een terugtrekkende beweging. Maar langer thuis betekent voor iedereen wat anders! Ouderen kunnen bijv. kiezen voor woningaanpassingen. Anderen hebben hulp in de huishouding en persoonlijke verzorging nodig.

Een andere vraag is of de leefomgeving in gemeenten de juiste plek is voor ouderen om te wonen. Is de leefomgeving aangepast aan een verouderende samenleving?  Is die er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen doen in die samenleving? Is er bijv. een pinautomaat, een bibliotheek met digitale ondersteuningsmogelijkheden en een supermarkt op loopafstand?  Is er voldoende  openbaar vervoer? Zijn er toereikende zorgvoorzieningen als huisarts en wijkverpleegkundige?  En is er altijd wel een ziekenhuis in de buurt?

“Een echte seniorvriendelijke leefomgeving is generatievriendelijk, er is niet alleen ruimte voor één generatie, maar voor alle generaties: van wieg tot graf”

Op basis van onderzoek heeft de WHO acht domeinen van een “age-friendly” gemeente bepaald, die teruggrijpen op aspecten van de stedelijke samenleving. Deze domeinen zijn:

  • Publieke ruimte
  • Mobiliteit
  • Huisvesting
  • Sociale participatie
  • Burgerparticipatie
  • Communicatie en informatie
  • Respect en sociale integratie
  • Gemeenschap en gezondheidszorg

Deze domeinen waren het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een vragenlijst waarmee een gemeente de stand van zaken kan meten en beschrijven. Door deze enquête wordt helder waar de probleemgebieden zitten waardoor een gericht beleid om deze op te lossen in gang kan worden gezet. Dat daarbij de ouderen zelf een belangrijke rol spelen spreekt vanzelf: niet vóór de ouderen maar met de ouderen

De sprekers van onze bijeenkomst op 6 april, Joost van Hoof en Jeroen Dikken van het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool, lieten zien hoe zo’n onderzoek werkt en hoe dat in de gemeente Den Haag al heeft geleid tot het aanpakken van problemen.

Naast dit algemene inleidende deel waren er twee workshops waarbij het ging om de vraag wat een goed bestuur zou kunnen doen om de leefomgeving senior vriendelijk te maken en om de vraag wat ouderen daarbij belangrijk vinden.

Georganiseerd door de NUZO themagroep:  Wonen/ mobiliteit/ publieke ruimte

Wilt u meer lezen? Lees dan de Terugblik: Bijeenkomst, op weg naar seniorvriendelijke gemeenten door Eric Harms, webredacteur VNG Utrecht, https://vngutrecht.nl/bijeenkomst-op-weg-naar-senior-vriendelijke-gemeenten/