Verzilver uw provincie

Nog vóór de partijprogramma’s geschreven werden heeft de werkgroep ”Verzilver uw provincie” deelnemende politieke partijen in de provincie Utrecht benaderd met een brief waarin het belang van samenhangend beleid voor oudere inwoners van de provincie is benadrukt. Beleid dat ingaat op wensen en behoeften van ouderen is niet alleen van waarde voor oudere inwoners; in een ouderenvriendelijke samenleving komen alle inwoners meer tot hun recht.
Na de verkiezingen is er schriftelijk contact geweest met de formateur en onderhandelende partijen. Er is gevraagd seniorvriendelijk beleid op te nemen in het coalitieakkoord. Thema’s die benoemd zijn: passende betaalbare huisvesting en woonomgeving, veilige betrouwbare mobiliteit, gezond ouder worden, voldoende ontmoetingsruimte binnen en buiten, toegankelijk cultureel aanbod, betrokkenheid van ouderen bij de samenleving, besluitvorming en (de vormgeving van) digitalisering. We hebben genoemde partijen telefonisch benaderd om een afspraak te maken. Twee partijen hebben daar gebruik van gemaakt. Eén partij heeft zelfs gevraagd om volgend jaar opnieuw een afspraak te maken. In reactie op het coalitieprogramma heeft NUZO vervolgens handreikingen gedaan en ondersteuning en advies aangeboden ten aanzien van het uitvoeringsprogramma.

Verslag activiteiten Verzilver uw provincie

Producten
Contact