De ouderendelegatie van het NUZO in gesprek met de politieke partijen

De Ouderendelegatie van het NUZO heeft in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing 2023 alle politieke partijen een brief gestuurd om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van een seniorvriendelijke provincie.

Thema’s als wonen, leefomgeving en mobiliteit zijn belangrijke onderwerpen waar de provincie zeggenschap over heeft. We zouden graag zien dat deze onderwerpen terugkomen in de plannen van de formatie.

LEES hier onze de brief aan de formateur.

Brief formateur partijvoorzitters

Maar, we laten het niet bij een brief, we gaan ook in gesprek met de politici van de partijen. Het verslag van ons gesprek met de PvdA treft u hierbij aan.

 

 

terug naar nieuws overzicht